Unduh
  • Register
Modul (0/0)
No Subcategories
File (0/1)
No Subcategories
No Subcategories
 

Most downloaded files

rumah cahaya bag.1 (Buletin Rumah Cahaya)
rumah cahaya ed. 2 bag.2 (Buletin Rumah Cahaya)
rumah cahaya bag.2 (Buletin Rumah Cahaya)
rumah cahaya ed. 2 bag.1 (Buletin Rumah Cahaya)
 

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Tanggal 31 Oktober 1974 diresmikan oleh Ibu Tien Suharto, realisasi Bakolak Inpres No: 6 Tahun 1971 sebagai Pilot Project DKI Jakarta, dengan nama Wisma Pamardi Siwi yang berfungsi sebagai tahanan wanita & anak-anak nakal sebelum diperkarakan / diajukan ke pengadilan.